Middeleeuwse literatuur

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

cesuur
rustpauze in een vers
jambische pentameter
Een versregel die bestaat uit vijf versvoeten.
Een versvoet bestaat uit 2 delen.
Jambe: onbeklemtoonde en beklemtoonde syllabe.
parodie
spottende nabootsing
raamvertelling
Een roman die bestaat uit (vele) andere kortere vertellingen.
versmaat
versvoet, metrum
versregel
regel van een gedicht
dierenfabel
dierenverhalen met een leerrijke moraal
fabel
Verhaal waarin een dier de hoofdrol speelt. Meestal staat het dier in plaats van een mens en dient het verhaal om een wijze les te geven.
de hoofse liefde
Opvatting van de liefde, waarbij zelfbeheersing en dienstbaarheid aan de vrouw voorop stonden.
de spot drijven met
spotten, iemand belachelijk maken
eer te betuigen aan
vereren
hekelen
bekritiseren, afkeuren
in beslag nemen
confisqueren
ontaarden
overgaan in iets slechts
terechtstellen
executeren
vermommen
verkleden, camoufleren, maskeren, verbergen
de baljuw
rechtsprekend ambtenaar
de geestelijke
religieuze, iemand die een kerkelijk ambt heeft
de herbergier
caféhouder
de houtvester
bosopzichter
de molenaar
Iemand die het werken in een molen als beroep heeft.
schildknaap
adellijke jongen in dienst van een ridder
de smid
Iemand die het gloeiend metaal bewerkt met de hamer op het aambeeld.
timmerman
persoon die houten ramen en deuren maakt
de pelgrims
bedevaarders
de bedevaart
pelgrimstocht; een voetreis naar een heilige plaats
de aflaat (aflaten)
Papiertje dat je krijgt van de Kerk waarin staat dat je geld hebt betaald om zonden af te kopen, zodat je eerder in de hemel kunt komen.
dagvaarding
oproep om voor de rechter te verschijnen
de genade
gratie
gierig
niet snel geld uitgeven
ridderlijkheid
edelmoedigheid; hoofsheid
de steekpenning
geld betaald om een bevoorrechte behandeling te verkrijgen
sterveling
iemand die sterfelijk is
de stoffelijke resten
overblijfselen van een lichaam na de dood
de vete
blijvende ruzie; langdurige vijandschap
wederdienst
tegenprestatie
de zondvloed
geweldige overstroming
het overspel
ontrouw in het huwelijk
het vermaak
amusement, ontspanning
het verraad
het niet trouw zijn
meedogenloos
zonder medelijden