Only $35.99/year

6-Loodus 55. Looduslik tasakaal, inimese mõju loodusele