42 terms

Éva's list 5

STUDY
PLAY
evaluation
értékelés
establish
megállapít
conduct
lefolytat
evidence
bizonyíték
GDP Gross Domestic Product
Brutto hazai termék
surplus
felesleg
boom
fellendül
drive out of
kiszorít
expansion
terjeszkedés
attract
vonz
ruin
tönkretesz
individual
egyén
oppress
elnyom
on the other hand
másrészről
afford
megenged magának anyagilag
welfare support
szociális támogatás
instant
azonnali
aid
segély
in the long run
hosszútávon
donation
adomány
boost
fellendít
self-supporting
önellátó
in this way
ezáltal
tax break
adókedvezmény
phenomenon
jelenség
She'll be with you in a moment.
Egy pillanat múlva itt lesz.
Would you like to have a seat?
Szeretne leülni?
Shall we take a break?
Tartsunk szünetet?
After you.
Ön után.
Shall I take your coat?
Elvegyem a kabátját?
Can I get you anything to drink?
Hozhatok valami innivalót?
Not at all.
Egyáltalán nem.
What's the weather like in your country in this part of the year?
Milyen az idő az ön országában, az évnek ebben a szakában?
How was your journey?
Milyen volt az útja?
solution
megoldás
flavour
ízű
in fact
valójában
I see.
Értem.
get somewhere
odaérni valahova
once
amint
by that time
addigra
meanwhile
miközben