Try Magic Notes and save time.Try it free
Try Magic Notes and save timeCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

Project 5, lekce 5

Get a hint
Kdy byl postaven ten sloup?
Click the card to flip 👆
1 / 11
1 / 11
Terms in this set (11)
Kdy byl postaven ten sloup?
Ti podvodníci už byli nalezeni.
Dluhy jsou placeny každý měsíc.
Ten přístav byl uzavřen v 10 večer.
Proč jsou turisté odmítáni?