Fresh features from the #1 AI-enhanced learning platform.Try it free
Fresh features from the #1 AI-enhanced learning platformCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

Project 4, lekce 4

Get a hint
Dokončil jsem čistění nějaké helmice.
Click the card to flip 👆
1 / 12
1 / 12
Terms in this set (12)
Dokončil jsem čistění nějaké helmice.
Rád sleduješ rytíře?
Slíbíme, že ohlídáme ta vrata.
Souhlasili oni, že zaklepají na ty dveře?
Jsou tam zbojníci, unikající z vězení.