24 terms

Svenska!

STUDY
PLAY
Vad
What
Var
Where
själv
yourself
läget
position
bakis
hungover
baksmälla
because you are hungover
här
here
yrke
uurke (occupation)
sakta men säkert
little by little (progress)
gift
married
läser
read
Jag jobbar ? IT
med
Jag studerar ? tandläkare
I am studying till tandläkare dentist
Vad arbetar du ? ?
med
Tom arbetar ? Erickson
uttalar
pronounce
betyder
to do
jättelätt
very easy
lyssna och säg efter!
listen and say after
ö¨ppna boken på sidan...
open book to page
titta
look
läs
read
stryk under
underline
arbeta i par
work in pairs
OTHER SETS BY THIS CREATOR