Fresh features from the #1 AI-enhanced learning platform.Try it free
Fresh features from the #1 AI-enhanced learning platformCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

Project 3, lekce 1

Get a hint
Ona dostala novou práci.
Click the card to flip 👆
1 / 12
1 / 12
Terms in this set (12)
Ona dostala novou práci.
Kdy šli oni na univerzitu?
Nebyli jsme nemocní.
Byl on šťastný?
Nebyl jsem neposlušný.