Fresh features from the #1 AI-enhanced learning platform.Try it free
Fresh features from the #1 AI-enhanced learning platformCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

Project 3, lekce 2

Get a hint
To auto bude drahé.
Click the card to flip 👆
1 / 12
1 / 12
Terms in this set (12)
To auto bude drahé.
Pomohou ti odborníci?
Výzkum neskončí v tomto století.
Kdy budou všude roboti?
Nikdo nedostane ocenění.