OSCE gyn obst

5.0 (7 reviews)
MHV 1
Click the card to flip 👆
1 / 33
Terms in this set (33)
Anamnes och riskvÀrderingsformulÀr. Fylls i av barnmorska pÄ MVC vid inskrivning ca v 6-12. InnehÄller uppgifter om den aktuella graviditeten, sociala förhÄllanden, bruk av tobak och alkohol, tidigare graviditeter och förlossningar samt uppgifter om komplicerande sjukdomar och medicinering i tidig graviditet. Ligger till grund för bedömning om kvinnan kan följa basprogrammet för friska gravida eller behöver extra övervakning ex. tidigare preeklampsi => behov av extra BT-kontroller samt U-sticka i slutet av grav, röker => extrabesök för rökavvÀnjning, sjukdom => extrakontroller och stÀllningstagande till LM. RiskvÀrderingen görs av lÀkare i varje enskilt fall eller genom att barnmorskan följer vÄrdprogram utfÀrdat av mödrahÀlsovÄrdsöverlÀkaren.
FormulÀr för provsvar, undersökningar och graviditetskontroller. Basprogram omfattar:
Inskrivning v 6-12 med anamnes, serologisk screening (HIV, hep B, syfilis), Hb, u-sticka, P-glukos, blodgruppsbestÀmning, BT, vikt, lÀngd och BMI.
Rutin-UL v 10-14 eller v 17+.
SF-mÀtning frÄn v 25.
Efterkontroll 8-12 v efter partus med uppföljning, preventivmedelsrÄdgivning och viktkontroll.
Leopolds 4 handgrepp:
- kÀnn pÄ toppen av livmodern, hur högt upp stÄr fundus uteri och vilken fosterdel finns dÀr?
- kÀnn utefter sidorna, pÄ vilken sida finns ryggen/smÄdelarna? HögervÀnt = smÄdelar Ät hö.
- palpera med 1 hand ovan symfysen, föregÄende fosterdel, huvud eller sÀte?
- hur lĂ„ngt har barnet trĂ€ngt ner? Ligger huvudet i flexions- (=normalt) eller deflexionslĂ€ge? Är huvudet ruckbart?
Förutom Leopolds handgrepp tÀnk pÄ inspektion (hudförÀndringar som linea nigra, striae), SF-mÄtt, lyssna fosterljud pÄ barnets ryggsida mellan scapula.
Vaginalundersökning för att undersöka livmoderhalsens status:
Bedöm konsistens, lÀngd, position i bÀcken och öppningsgrad, eventuella tecken pÄ hinnbristning och hur lÄngt föregÄende fosterdel trÀngt ned i lilla bÀckenet. Det Àr konsistensen i inre modermunnen som ska bedömas och inte den yttre delen av portio, vilken Àr mjuk redan tidigt i graviditeten.

Cervixscore <5 p = omoget status. Cervixscore >5 p => kan göra amniotomi.
Livmoderns storlek skattas genom mÀtning av avstÄndet mellan symfysen och livmoderns överkant. VÀrdet prickas in pÄ en kurva. MÀtvÀrde utanför normalvariation (±2 SD) medför ny mÀtning inom 1 vecka och om fortfarande utanför => extrakontroll med UL. SF-mÄtt anvÀnds frÀmst för att hitta foster med tillvÀxthÀmning. Stora SF-mÄtt kan tyda pÄ polyhydramnios, makrosomi eller tvillingar. SmÄ SF-mÄtt kan tyda pÄ oligohydramnios eller fetal tillvÀxthÀmning. Metoden har lÄg sensitivitet (bara ca 40% av tillvÀxthÀmmade barn identifieras), men hög specificitet (90% av de med normalt SF-mÄtt Àr normalstora). Bra om samma person mÀter vid varje tillfÀlle. Maternell kroppslÀngd och bukvÀggstjocklek Àr ocksÄ faktorer som kan leda till variation.
Kan avlyssna med doppler efter första trimestern och frÄn mitten av graviditeten mha trÀtratt.
MĂ„l: konstatera fosterliv, upptĂ€cka större avvikelser ex. brady- eller takykardi. Öka trygghet och etablera kontakt mor/barn.
Normal HF 110-160 slag/min med stÀndig variabilitet pga samspel mellan sympatiska och parasympatiska nervsystemet. HjÀrtljuden hörs bÀst över fostrets rygg mellan skulderbladen. Ska man slumpmÀssigt lyckas (mot slutet av grav) har man störst chans pÄ vÀ sida nedom navelplan.
Förlossningsmekanismen:
-Fostret ligger antingen i lÀngs- eller i tvÀrlÀge.
-Fostret stÀller sig antingen i vÀnster- eller högervÀnd stÀllning ("dit nÀsan pekar").
-Fostret hÄller sitt huvud antingen i flekterad eller deflekterad hÄllning.
-Fostret visar (bjuder) vid sjÀlva framfödandet först kronan eller hjÀssan.
-Huvudet roterar först 90° i mitten av bÀckenet; huvudets sutura sagittalis roterar frÄn bÀckenets tvÀrvidd till mittvidd.
-NÀr axlarna passerar förlossningskanalen först i tvÀrvidd och sedan i mittvidd kommer det redan framfödda huvudet att rotera 90°.
NÀr fosterhuvudet ska passera slidöppningen behöver mjukdelarna tÀnjas ut lagom fort för att undvika stora bristningar i perineum och sfinkter ani. Handgrepp: Perinealskydd ex Ritgens handgrepp dÀr barnets huvud hÄlls tillbaka med hö hand samtidigt som man med vÀ hand trycker pÄ fostrets haka genom perineum.
Partogrammet visar cervix öppnande (punkter) och huvudets nedtrÀngande (cirklar) i bÀckenet. Ofta lÀggs en "alert line" och "action line" in för att illustrera förlossningsprogressen. Fördröjd förlossning vid en latens pÄ 2-3 h frÄn förvÀntad progress = cervix öppningsgrad korsar "action line" => indikation för ÄtgÀrd, vanligen amniotomi och/eller oxytocinstimulering. För att upptÀcka utebliven progress behöver vaginalundersökning utföras med regelbundna intervall.
Screeningtest för hypoxi. Normalt CTG = god syresÀttning av fostret/barnet. Bedöm och kommentera basalfrekvens, variabilitet, accelerationer, decelerationer och kontraktioner.
CTG (Cardio TochoGraphy):
Basalfrekvens, normal HF 110-150 slag/min. Bedöms efter minst 10 min.
Variabilitet 5-25 slag/min. Normalt med minskad variabilitet i upp till 40 min under pÄgÄende förlossning ex dÄ barnet sover.
Accelerationer = frekvensuppgÄng frÄn basal med minst 15 slag/min under minst 15 s,
≄2 accelerationer per 60 min.
Decelerationer:
Normalt: Inga decelerationer. Uniforma (u-formade) tidiga decelerationer (huvudkompression vid vÀrk). Variabla (v-formade) okomplicerade decelerationer med en duration <30 s och amplitud <60 slag (snabba, smala dippar).
Patologiskt: Förekomst av sena uniforma eller komplicerade variabla (djupa/breda) = hypoxi.
5 eller fÀrre kontraktioner/10 min.
VÀrme/kyla, TENS, massage, intrakutana injektioner, avslappning och andning kan anvÀndas under alla faser.
Latensfas: paracetamol, morfin, sömntabletter, betastimulerare (=tocolytika=kontraktionshÀmmnde ex Bricanyl).
Öppningsskede: oral smĂ€rtstillande medicin, morfin, paracervikalbedövning (PCB), epiduralbedövning, akupunktur, spinal anestesi, lustgas.
Krystskede: pudendusblockad, lokalbedövning.