Try the fastest way to create flashcards

Project 3, U4

Get a hint
Znáš nějakou dobrou kadeřnici?
Click the card to flip 👆
1 / 12
1 / 12

Students also viewed

Terms in this set (12)
Znáš nějakou dobrou kadeřnici?
Na stole byl nějaký papír.
Jak se můžeme dostat přes řeku Vltavu?
Setkali jsme se na Karlově náměstí.
Proč chodíte do parku Lužánky?
Čekám na ulici Dlouhá.
Karlův most je nejpopulárnější most v České republice.
Ta nejbližší fontána je důležitá turistická atrakce.
Šli jsme okolo toho muzea, když jsme je uviděli.
Proč jsi zastavil na tom kruhovém objezdu?
Ministerský předseda navštěvuje královnu každý týden.