Fresh features from the #1 AI-enhanced learning platform.Try it free
Fresh features from the #1 AI-enhanced learning platformCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

Project 2, U1

4.0 (1 review)
Get a hint
Autobus vždy přijede pozdě.
Click the card to flip 👆
1 / 12
1 / 12
Terms in this set (12)
Autobus vždy přijede pozdě.
Nemáme vyučovací hodiny večer.
Líbí se ti tvůj domov?
Kdy oni procvičují ten jazyk?
Ona neposílá přání k narozeninám.