Try the fastest way to create flashcards

Project 2, U1

4.0 (1 review)
Get a hint
Autobus vždy přijede pozdě.
Click the card to flip 👆
1 / 12
1 / 12

Students also viewed

Terms in this set (12)
Autobus vždy přijede pozdě.
Nemáme vyučovací hodiny večer.
Líbí se ti tvůj domov?
Kdy oni procvičují ten jazyk?
Ona neposílá přání k narozeninám.
On kupuje dárky časně.
Často ve škole zpíváte?
Děti obvykle chtějí hračky.
Každý někdy potřebuje pomoc.
Obvykle nepracujeme v neděli.
Proč vždy nakupuješ v pátek?
Kam bereš psa na procházku?