Fresh features from the #1 AI-enhanced learning platform.Try it free
Fresh features from the #1 AI-enhanced learning platformCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

Project 2, U6

Get a hint
Kdo bude v tom diskusním pořadu?
Click the card to flip 👆
1 / 12
1 / 12
Terms in this set (12)
Kdo bude v tom diskusním pořadu?
Budeme se dívat na ten dokumentární film.
Oni tu reality show nenahrají.
Musíš najít nějaké dálkové ovládání.
Nemusíme koupit nový motor.