Beaufort 5 - contact 2

4.5 (2 reviews)
l' école
Click the card to flip 👆
1 / 27
Terms in this set (27)
waarje vaisik gatu vasjij gaatil vahij gaatelle vazij gaatnous allonswij gaanvous allezjullie gaanils vontzij gaan (m)elles vontzij gaan (v)jeiktujij, jeilhijellezij, zenouswij, wevousjullie, uilszij, zeelleszij, ze

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.