Only $35.99/year

Ord i sammenheng, Del 05: Å analysere en TV-serie/film