Klassrumsfraser Vale7

5.0 (2 reviews)
perdón
Click the card to flip 👆
1 / 15
Terms in this set (15)
¿Qué página, por favor?Vilken sida, tack?Perdón por llegar tardeFörlåt att jag kommer för sent¿Puedo ir al servicio?Får jag gå på toaletten?Estoy listo/listaJag är färdig¿Qué puedo hacer ahora?Vad kan jag göra nu?