20 terms

#47 - Patrymau

New patterns from Uned 47 of Cwrs Sylfaenol Ceredigion. Y radd eithaf - the superlative.
STUDY
PLAY
Fi yw'r gorau
I'm the best
Chi yw'r gorau
You're the best (chi)
Ffred yw'r gorau
Ffred is the best
Y plant yw'r gorau
The children are the best
Fi yw'r ifanca
I'm the youngest
Fi yw'r tala
I'm the tallest
Fi yw'r twpa
I'm the daftest
Fi yw'r cryfa
I'm the strongest
Dydd Sul oedd y diwrnod mwya gwyntog
Sunday was the windiest day
Dydd Sul oedd y diwrnod mwya stormus
Sunday was the stormiest day
Dydd Sul oedd y diwrnod gwaetha
Sunday was the worst day
Dydd Sul oedd y diwrnod gorau
Sunday was the best day
Pwy yw'r gorau?
Who's the best?
Pwy yw'r gwaetha?
Who's the worst?
Pwy yw'r mwya?
Who's the biggest?
Pwy yw'r lleia?
Who's the smallest?
Siân yw'r orau
Siân is the best
Siân yw'r waetha
Siân is the worst
Siân yw'r dala
Siân is the tallest
Siân yw'r gryfa
Siân is the strongest
OTHER SETS BY THIS CREATOR