6 terms

#47 - Deialog

Deialog Uned 47 Cwrs Sylfaenol Ceredigion. Mae Ffred a Sandra yn hela tai.
STUDY
PLAY
Wyt ti wedi gweld 8, Heol y Bont?
Have you seen 8, Heol y Bont?
Dw i ddim yn lico'r cymdogion
I don't like the neighbours
Mae e'n rhatach na'r tŷ arall yn Heol y Bryn
It's cheaper than the other house in Heol y Bryn
Ond hwnnw yw'r tŷ mwya cyfleus
But that's the most convenient house
Ond mae mwy o le yn y tŷ yn Heol y Bont
But there's more room in the house in Heol y Bont
Chawn ni byth rywle sy'n ein siwtio ni'n dau
We'll never get somewhere that suits us both
OTHER SETS BY THIS CREATOR