Prepozíciók

Term
1 / 32
about
Click the card to flip 👆
Terms in this set (32)
-ról, -ről
felett
keresztül, át
után
ellen
valami mentén
között (több dolog között)
körülbelül, körül
-kor, -nál, -nél
előtt
behindmögöttbetweenközött (két dolog között)downle, lefeléduringalatt, közbenfrom-tól, -től, -ból, -bőlin-ban, -benin front ofelőtt (térben)insidebelül, bentintoba, be, valamibe belenearközelébenofvalaminek a valamije, közül, -ból, -bőlon the top ofvalami tetejénoppositeszembenout ofkifelé valamibőloutsidekint, kívülsince, forótato-hoz, -hez, -höz, -ba, -be, -ra, -reunderalattuntil-igupfel, felfeléwith-val, -velwithoutnélkül