20 terms

#15 - Cwestiynau "yes/no"

I gyd-fynd ag Uned 15 o Gwrs Pellach Ceredigion. Atebwch "yes" i'r cwestiynau. Lle mae mwy nag un ateb posibl, mae'r llall mewn cromfachau.
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Ydw i'n addo?
Wyt (Ydych)
Oedd y bai arni hi?
Oedd
Fydd yr un peth yn digwydd 'to?
Bydd
Yrraist ti'n rhy gyflym?
Do
Dy dro di yw e?
Ie
Gaethoch chi drafferth?
Do
Arna i oedd y bai?
Ie
Dych chi wedi cael tocyn parcio?
Ydyn (Ydw)
Ddylen ni wisgo gwregys diogelwch?
Dylen (Dylech)
Wyt ti'n deall yn iawn?
Ydw
Wnewch chi lungopio rhywbeth i fi?
Gwnaf (Gwnawn)
Ydyn nhw wedi gweld y fideo?
Ydyn
Wnei di olchi'r llestri?
Gwnaf
Gân nhw gyfle i ddifetha'r rhosod eto?
Cân
Fydd y cathod yn aros yn yr ardd?
Byddan
Ddylwn i ysgrifennu atat ti?
Dylet (Dylech)
Ti sy'n arfer gwneud hyn?
Ie
Oes bai arnon ni?
Oes
Allwch chi addo?
Galla(f) (Gallwn)
Fi sy'n gwagio'r sbwriel?
Ie