20 terms

#15 - Cwestiynau "yes/no"

I gyd-fynd ag Uned 15 o Gwrs Pellach Ceredigion. Atebwch "yes" i'r cwestiynau. Lle mae mwy nag un ateb posibl, mae'r llall mewn cromfachau.
STUDY
PLAY
Ydw i'n addo?
Wyt (Ydych)
Oedd y bai arni hi?
Oedd
Fydd yr un peth yn digwydd 'to?
Bydd
Yrraist ti'n rhy gyflym?
Do
Dy dro di yw e?
Ie
Gaethoch chi drafferth?
Do
Arna i oedd y bai?
Ie
Dych chi wedi cael tocyn parcio?
Ydyn (Ydw)
Ddylen ni wisgo gwregys diogelwch?
Dylen (Dylech)
Wyt ti'n deall yn iawn?
Ydw
Wnewch chi lungopio rhywbeth i fi?
Gwnaf (Gwnawn)
Ydyn nhw wedi gweld y fideo?
Ydyn
Wnei di olchi'r llestri?
Gwnaf
Gân nhw gyfle i ddifetha'r rhosod eto?
Cân
Fydd y cathod yn aros yn yr ardd?
Byddan
Ddylwn i ysgrifennu atat ti?
Dylet (Dylech)
Ti sy'n arfer gwneud hyn?
Ie
Oes bai arnon ni?
Oes
Allwch chi addo?
Galla(f) (Gallwn)
Fi sy'n gwagio'r sbwriel?
Ie