20 terms

#48 - Patrymau

New patterns from Uned 48 of Cwrs Sylfaenol Ceredigion. Sympathising / cydymdeimlo
STUDY
PLAY
Mae hi'n flin 'da fi glywed am eich profedigaeth
I'm sorry to hear about your bereavement
Mae hi'n flin 'da fi glywed am eich damwain
I'm sorry to hear about your accident
Mae hi'n flin 'da fi glywed am eich salwch
I'm sorry to hear about your illness
Mae hi'n flin 'da fi glywed eich bod chi wedi colli eich swydd
I'm sorry to hear that you've lost your job
Mae hi'n flin 'da fi glywed eich bod chi wedi ffaelu'r arholiad
I'm sorry to hear that you've failed the exam
Mae'n flin 'da fi dros y dyn
I'm sorry for the man
Mae'n flin 'da fi dros y fenyw
I'm sorry for the woman
Mae'n flin 'da fi drosto fe
I'm sorry for him
Mae'n flin 'da fi drosti hi
I'm sorry for her
Mae'n flin 'da fi drostoch chi
I'm sorry for you (chi)
Brysiwch wella!
Get well soon! (chi)
Brysia wella!
Get well soon! (ti)
Diolch am bopeth
Thanks for everything
Diolch am alw
Thanks for calling
Diolch am ffonio
Thanks for phoning
Diolch am fod mor garedig
Thanks for being so kind
Cofiwch fi at Ffred
Remember me to Ffred
Cofiwch fi ato fe
Remember me to him
Cofiwch fi ati hi
Remember me to her
Cofiwch fi atyn nhw
Remember me to them
OTHER SETS BY THIS CREATOR