NAME

Question types


Start with


Question limit

of 29 available terms

Advertisement
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. I can't stand it.
 2. climate
 3. junior classes
 4. casual
 5. catch up
 1. a klíma
 2. b alsótagozat
 3. c Ki nem állhatom.
 4. d felzárkózik
 5. e lezser

5 Multiple choice questions

 1. túrázás
 2. természeti erőforrások
 3. hozzájárul, szerepet játszik vmiben
 4. ellátás, élelmezés

5 True/False questions

 1. postponeelhalaszt

        

 2. exitcsomó

        

 3. CEO chief executive officeroklevél

        

 4. clearlyhivatalnok

        

 5. as time went byahogy múlt az idő