NAME

Question types


Start with


Question limit

of 29 available terms

Advertisement
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. artificial
 2. catch up
 3. hiking
 4. exit
 5. strip lighting
 1. a neonvilágítás
 2. b
 3. c felzárkózik
 4. d túrázás
 5. e kijárat

5 Multiple choice questions

 1. klíma
 2. koporsó
 3. bepótol
 4. ellátás, élelmezés
 5. lezser

5 True/False questions

 1. chairpersonelnök

        

 2. chargefelszámít, költség

        

 3. junior classesalsótagozat

        

 4. postponeelhalaszt

        

 5. knotcsomó