NAME

Question types


Start with


Question limit

of 32 available terms

Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. wrist radial deviation
 2. scapula elevation
 3. ankle dorsiflexion
 4. hip abduction
 5. shoulder flexion
 1. a anterior deltoid, coracobrachialis, pectoralis major, biceps brachii, supraspinatus
 2. b tibialis anterior, extensor hallucis longus, extensor digitorum longus, peroneus tertius
 3. c gluteus medius, gluteus minimus, piriformis, obturator internus
 4. d extensor carpi radialis, flexor carpi radialis, extensor pollicis longus and brevis
 5. e upper trapezius, levator scapulae

5 Multiple choice questions

 1. rhomboids, levator scapulae, pectoralis minor
 2. latissimus dorsi, subscapularis, posterior deltoid, teres major
 3. extensor carpi radialis longus, extensor carpi radialis brevis, extensor carpi ulnaris
 4. trapezius, rhomboids
 5. serratus anterior, pectoralis major, pectoralis minor

5 True/False questions

 1. shoulder medial rotationteres minor, infraspinatus, posterior deltoid

        

 2. scapula depressiontrapezius, rhomboids

        

 3. elbow flexionbiceps brachii, brachialis, brachioradialis

        

 4. hip adductionadductor magnus, adductor longus, adductor brevis, gracilis

        

 5. wrist flexioniliopsoas, sartorius, rectus femoris, pectineus