ecologie

Oefenen voor biologie. Made by Colin Menke and Beau Roelofsen.
STUDY
PLAY
Wat zijn koeien voor eters?
Planteneters
Wat zijn honden voor eters?
Vleeseters
Wat is de mens voor eter?
Alleseter
Wat is het varken voor eter?
alleseter
Wat hebben honden voor kiezen?
Knipkiezen
Wat hebben mensen voor kiezen?
Knobbelkiezen
Wat hebben koeien voor kiezen?
Plooikiezen
Welke soort eters hebben meer tijd ndig om te kauwen?
Planteneters
Wat is verteren?
Het kleiner maken van voedsel
Waar gebeurd het verteren?
In het verteringsstelsen
Waarom zijn planten moeilijker te verteren?
Er zitten celwanden in, die maken het lastiger en is het dus moeilijk.
Waarom is vlees makkelijker te verteren?
Er zitten geen celwanden in.
Wat voor verteringsstelsel heeft een vleeseter?
Kort.
Wat voor verteringsstelsel heeft een alleseter?
Middellang.
Wat voor verteringsstelsel heeft een planteneter?
Lang.
Waarom is vlees makkerlijker te verteren dan gras?
Omdat in vlees geen celwanden zitten, in planten/gras wel, dus is dat moeilijker te verteren.
Waaruit bestaat het gebit van veel dieren?
Snijtanden, hoektanden, kiezen.
Hoe zitten de tanden vast in het gebit?
Doormiddel van de wortel.
Hoe heet het witte van de tand?
Het glazuur.
Hoe heet het deel van de tand wat je ziet in de mond?
De kroon.
Wat zit er onder het glazuur?
Tandbeen.
Wat zit er in de holte onder het tandbeen?
Bloedvaten en zenuwen.
Wat neemt prikkels waar?
Zintuigen.
Wat eten planteneters?
Planten
Wat eten vleeseters?
Vlees
Wat eten alleseters?
Vlees en planten
Wat doen de kniptanden bij een vleeseter?
De kniptanden knippen de stukken vlees in stukjes.
Wat doen plooikiezen bij een planteneter?
De plooikiezen malen de celwanden.
Wat is een herbivoor?
Een planteneter.
Wat is een carnivoor?
Een vleeseter.
Wat is een omnivoor?
Een alleseter.
Wat is gedrag?
Alles wat een mens of dier doet.
Wat is een prikkel?
Een prikkel is een verandering in de omgeving of in het lichaam.
Hoe heet een prikkel van buiten je lichaam?
Een uitwendige prikkel.
Hoe heet een prikkel van binnen je lichaam?
Een inwendige prikkel
Wat zijn prikkels?
Geluid, licht, geur, smaak, warmte, kou, aanraking en pijn.
Hoe heet het veranderen van gedrag?
Reageren.
Prikkels kun je ..., ..., ..., ..., en ...?
Zien, horen, voelen, proeven en ruiken
Waadoor veranderen mensen en dieren hun gedrag?
Door een inwendige of uitwendige prikkel
Wanneer word gebruik gemaakt van belonen?
Bij het opvoeden en trainen.
Wat is leren door te straffen?
Het verkeerde gedrag bestaffen, zodat hij dit niet meer zal doen.
Hoe kan je bijvoorbeeld een dolfijn hoger leren springen?
Door iedere keer de beloning hoger te houden.
Wat is leren door nadoen?
Een lam gaat in de schaduw liggen als hij ziet dat de schapen het ook doen.
Wat is leren door nadenken?
Een aap leert iets door wat met een stok te pakken.
Wat is leren door proberen?
Een hond leert de deur open te maken.
Hoe heet gedrag wat je al vanaf je geboorte hebt?
Aangeboren gedrag.
Hoe heet het als op een prikkel altijd dezelfde reactie volgt?
Een reflex.
Wat is leren door te belonen?
Het juiste gedrag belonen waardoor het dier dit zal herhalen.
Wat is leren door oefenen?
Een kat leert door te oefenen steeds beter hoe hij muizen moet vangen.
Hoe heet het om met je lichaam te laten zien hoe je je voelt?
Lichaamstaal.
Waaraan zie je de lichaamstaal?
Aan de houding
Wat moet je weten als je dieren verzorgt?
Hun lichaamstaal.
De staart onder de buik van een hond is voor een andere hond een prikkel: de hond is bang. Hoe heet zo'n prikkel?
Een signaal.
Wat zijn signalen?
Lichaamshoudingen, geuren, kleuren, gebaren, bewegingen en/of geluiden.
Wat is lichaamstaal?
Lichaamstaal is vertellen met je lichaam hoe je je voelt, zonder iets te zeggen.
wat heeft elke diersoort?
Een eigen lichaamstaal.
Wat is samenwerken?
Als er een roofvogel in de buurt komt, gaan de spreeuwen dicht bij elkaar vliegen.
Wat is een taakverdeling?
Een taakverdeling is een verdeling zodat iedereen wat kan doen
Wat hebben dieren die in een groep leven?
Een leider
Wat is een ander woord voor 'de baas zijn'?
Dominant.
Wat betekend onderdanig zijn?
Betekend dat andere dieren de leider gehoorzamen
Waneer is er een rangorde?
Als er in een groep dominante en onderdanige dieren zijn
Hoe kan je de rangorde vergelijken?
Met een ladder,de meeste dominante dieren staan bovenaan de ladder, daaronder staan de minder dominate dieren.
Wat zeggen regels?
Regels zeggen wat je wel en niet mag doen.