15 terms

#49 - Patrymau

New patterns from Uned 49 of Cwrs Sylfaenol Ceredigion. Llongyfarch a derbyn llongyfarchiadau. Congratulating and receiving congratulations
STUDY
PLAY
Llongyfarchiadau ar eich llwyddiant
Congratulations on your success (chi)
Llongyfarchiadau ar ennill y wobor
Congratulations on winning the prize (chi)
Llongyfarchiadau ar basio'r prawf gyrru
Congratulations on passing the drving test (chi)
Llongyfarchiadau ar basio'r arholiad
Congratulations on passing the exam (chi)
Llongyfarchiadau ar enedigaeth eich merch
Congratulations on the birth of your girl/daughter (chi)
Llongyfarchiadau ar enedigaeth eich bachgen
Congratulations on the birth of your boy/son (chi)
Llongyfarchiadau ar eich dyweddïad
Congratulations on your engagement (chi)
Llongyfarchiadau ar eich swydd newydd
Congratulations on your new job (chi)
Aeth popeth yn dda iawn
Everything went very well
Bues i'n lwcus iawn
We were very lucky
Dyn ni wrth ein bodd
We're in our element
Wnewch chi longyfarch Ffred drosta i?
Will you congratulate Ffred for me? (chi)
Wnewch chi ei longyfarch e drosta i?
Will you congratulate him for me? (chi)
Wnei di longyfarch Sandra drosta i?
Will you congratulate Sandra for me? (ti)
Wnei di ei llongyfarch hi drosta i?
Will you congratulate her for me? (ti)
OTHER SETS BY THIS CREATOR