10 terms

#49 - Deialog

The dialogue from Uned 49 of Cwrs Sylfaenol Ceredigion. Myfanwy has good news for Ffred.
STUDY
PLAY
Llongyfarchiadau Ffred
Congratulations Ffred
Dych chi wedi pasio Lefel Dau
You've passed Level Two (chi)
Ydw i wir?
Have I really?
Do'n i ddim yn disgwyl llwyddo
I wasn't expected to succeed
Chi oedd y gorau yn y dosbarth
You were the best in the class (chi)
Bydd rhaid i ni ddathlu yn y dosbarth
We will have to celebrate in the class
Bydd, ond cofiwch...
Yes, but remember... (chi)
Nid ennill tystysgrif sy'n bwysig
It's not winning a certificate that's important
Nage, dw i'n cytuno
No, I agree
Rhaid siarad a defnyddio'r iaith
One must speak and use the language
OTHER SETS BY THIS CREATOR