57 terms

Kiswahili Reading Vocab

Reading (p. 82-83)
STUDY
PLAY
alikuwa sokoni
she was at (=-ni) the the market
Unga
flour
Kutosha
enough
ili
whatfor to
Katika
in?
mahitaji
needs
vingine
other
kwa kawaida
usually, it is the norm
mahali
place
kuwekea
to pack
kitu
thing
wakulima
farmers
wavuvi
fishers
samaki
fish
wauzaji
shop-owners (retailers)
basi
then
kadhaa
several
vitu
items
vyakula hivi
these foods
kutegemea
to depend on
sehemu
part
mashambani
countryside
kuna
there
pia
also
hawaendi
do not go
watu
people
siku
days
tu
only
wengine
others
wachungaji
pastors (shepdherds?)
karibu
close
maji
water
kuvua
catch
hawawezi
can not
kulima
cultivation
chao chote
their entire
kwa hivyo
because
soko
market
mazao
crops
matunda
fruit
watauza
sell
kutumia
to use
pesa
money
kujinunulia
to buy
kwa mfano
for example
mtu
man
atauza
he/she will sell
kupata
to get
kununua
to buy
vitunguu
onions
kuuza
to sell
kununua
to buy
mara kwa mara
occasionally
kuzungumza
to talk/chat
hata
even
nafasi
space
rafiki zake
his/her friends