5 terms

Review of Kappitel 6

STUDY
PLAY
Hvor lærer du norsk?
Jeg går på norskkurs ved et universitet
Hvory mye norsk kan du?
Jeg er nybegynner i norsk
Hvorfor lærer du norsk?
Jeg lærer norsk fordi jeg skal reise til Norge
Hva gjør du for å lære et nytt språk?
Jeg snakker med andre studenter
Hva er vanskelig og lett for deg på norsk?
Det er vanskelig å forstå videoklippene og lett å puger gloser