118 terms

Vocab 18-23

STUDY
PLAY
auxilium, i
help
raedarius, i
coachman
se parare
to get ready
immemor, immemoris
forgetful
nocturnus, a, um
nocturnal
mandatum, i
order,
bene
well
habenae, arum
reins
uxor, uxoris
wife
cum
when
ingens, ingenitis
huge
illud
that
atque
also
sepulcrum, i
tomb
intra
inside
advenio, advenire, advenivi, advenitus
to come
patruus, i
uncle
vester, vestra, vestrum
your
video, videre, vidi, visus
to see
excipio, excipere, excepi, exceptus
to welcome
somnus, -ī
sleep
to him
somnium, -ī
dream
animum recuperāre
to be fully awake
nihil malī
nothing wrong
malus, -a, -um
bad
obdormiō, -īre, -īvī, -ītūrus
to go to sleep
corpus, corporis
body
stercus, stercoris
manure
suprā
above, on top
māne
early
pūniō, -īre, -īvī, -ītus
to punish
Huc illa
This way and that
Lectica
Litter
Interdiu
During the day
Turba
Crowd
Undique
On all sides
Strepitus
Noise
Maximus
Greatest
Gaudium
Glad
Curia
Senate house
Primum
First
Domum
Homeward
Multa et mira
Many wonderful things
Mirus
Wonderful
Quies
Rest
Virilis
Of manhood
Curro, currere, cucurri, cursurus,
to run
Descend, descendere, decendi, decinsurus,
to climb down
Ago, agree, egi, actus,
to do, drive
Conduco, conducere, conduxi, conductus,
to hire
Admoveo, admovere, admovi, admotus,
to move toward
Trado, trader, tradidi, traditus,
to hand over
Dicendo, discendere, discessi, discessurus,
to depart
Ascend, ascendere, ascendi, ascensus,
to climb
Sto, stare, steti, saturus,
to stand
Cado, cadere, cecidi, casurus,
to fall
Sumo, sumere, sumpsi, sumptus,
to take up
amo, amare, amavi, amatus
to love
ambulo, ambulare, ambulavi, ambulatus
to walk
constituo, constituere, constitui, consitutus
to decide
obsideo, obsidere, obsedi, obsessus
to besiege
transeo, transire, transii or transivi, transitus
to cross
inicio, inicere, inieci, iniectus
to throw into
remitto, remittere, remisi, remissus
to send back
conspicio, conspicere, conspexi, conspectus
to catch sight of
doceo, docere, docui, doctus
to teach
capio, capere, cepi, captus
to capture
fero, ferre, tuli, latus
to carry
emo, emere, emi, emptus
to buy
do, dare, dedi, datus
to give
ceno, cenare, canavi, cenatus
to dine
esuriom, esurire, esurivi, esuriturus
to be hungry
vigilo, vigilare, vigilavi, vigilatus
to stay awake
Maneo, Manere, Mansi, Mansus
to remain
Mitto, Mittere, Misi, Missus
to send
Vollo, Velle, Volui
to want
Devoro,Devare, Devavi, Devatus
to devour
Dico,Dicere,Dixi, Dictus
to say
Neco, Necare, Necavi, Necatus
to kill
Narro, Narrare, Narravi , Nararatus
to tell a story
advesperascit, advesperascere, advesperavit
to get dark
pernocto, pernoctare, pernoctavi, pernoctaturus
to spend the night
custodio, custodire, custodivi, custoditus
to guard
surgo, surgere, surrexi, surecturus
to get up, rise
sum, esse, fui, futurus
to be
adiuvo, adiuvare, aduivi, adiutus
to help
pono, ponere, posui, positus
to place
conicio, conicere, conieci, coniectus
to throw
obdormio, -ire, -ivi, -iturus
to go to sleep
punio, -ire, -ivi, -itus
to punish
simulo, -are, -avi, -atus
to pretend
finio, -ire, -ivi, -itus
to finish
cogito, -are, -avi, -atus
to think
eo, ire, ii or ivi, iturus
to go
peto, petere, petivi, petitus
to seek
invenio, invenire, inveni, inventus
to find
removeo, removere, removi, remotus
to remove
extraho, extrahere, extraxi, extractus
to drag out
video, videre, vidi, visus
to see
iubeo, iubere, iussi, iussus
to order
volo, velle, volui
to want
dico, dicere, dixi, dictus
to say
possum, posse, potui
to be able
Agnosco agnoscare agnovi agnitus
to recognize
Appareo apparere apparui apertus
to appear
Fugio fugere fugi fugiturus
to flee
Praecipito praecipitare praecipi praecupisurus
to hurl
Praecurro praecurrere praecurri praecursus
to run ahead
Revoco, revocare, revocavi, revocatus
to recall
admoveo, admovere, admovi, admotus
to move forward
trado, tradere, tradidi, traditus
to hand out
discedo, discedere, discessi, discessurus
to go away
ascend, ascendere, ascendi, ascensus
to climb
sto, stare, steti, statures
to stand
cado, cadere, cecidi, casurus
to fall
sumo, sumere, sumpsi, sumptus
to take up
excipio, excipere, excepi, exceptus
to receive