26 terms

level 2, Introduction, At the sport centre

STUDY
PLAY
activities
činnosti
address
adresa
age
věk
badminton
badminton
basketball
basketbal
children
děti
club
klub
date
datum
day
den
email
email
fitness classes
hodiny posilování
full
plný
I am from ...
Jsem z ...
include
zahrnovat
interested
zajímat se
karate
karate
live
žít
open
otevřený
sport centre
sportovní středisko
swimming
plavání
table tennis
stolní tenis
telephone number
telefonní číslo
tennis
tenis
volleyball
volejbal
weight training
posilování s činkami
yoga
jóga
OTHER SETS BY THIS CREATOR