Try Magic Notes and save time.Try it free
Try Magic Notes and save timeCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

Karunungang Bayan

Get a hint
Salawikain
Click the card to flip 👆
1 / 4
1 / 4
Terms in this set (4)
Salawikain
Ito ay maiksing pahayag ng mga pangkalahatang katotohanan, mga batayang tuntunin, o mga alituntunin ng kasalanan.
Palaisipan
Karaniwang nasa anyong tuluyan ngunit may ilang anyong patula.
Ito'y isang laro na humahamon sa isipan ng tao upang mag-isip ng kasagutan sa suliraning inilahad. Naghahanp ng solusyon sa isang problema.
Kasabihan
Tulang pambata o tugmang walang diwa kaya'y mga tugmaang mababaw ang isinasaad na kahulugan.
Bugtong
Tulang patugma na ang layunin ay pahulaan ang isag bagay, tao at pook.