20 terms

Chinese Quiz 2/8

STUDY
PLAY
Kai xue
to begin a new semester
xinsheng
new student
liang
(measure word for vehicles)
yanjiusheng
graduate student
chusheng
to be born
gong
bow
chang
long
xiao wai
off campus
xiao nei
on campus
anquan
safe
bijiao
relatively
sheng qian
to save money
ziyou
free; unconstrained
bu jian de
not necessarily
haochu
advantage; benefit
shiying
to adapt
shenghuo
life, to live
ban jia
to move
bang mang
to help
la
to leave something behind