61 terms

Nederlands

Taalschat
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

evalueren
onderzoeken wat goed en wat slecht aan iets was
exploiteren
winstgevend maken
exposeren
tentoonstellen
infiltreren
stiekem binnen dringen in een organisatie
inventariseren
een lijstje maken van spullen of punten
profesionaliseren
tot beroep maken
pomoveren
naar een hogere klasse of functie gaan
provoceren
uitdagen, uitlokken
analytisch vermogen
vaardigheid om dingen te doorzien
missie
opdracht, taak
elimineren
verwijderen
eerwraak
plicht om de familie-eer te zuiveren door de overtreder te vermoorden
essentieel
belangrijk, wezenlijk
fatale
noodlottige
groeihormoon
door kliren afgegeven stof die het groeien bevorderd
chemische
scheikundige
kleir
orgaan dat vocht afscheidt
verkeersinfarct
het volledig vastlopen van het verkeer
longitudinale
langdurige
RSI
repetive strain injury, gewrichtsaandoening bij mensen die voortdurend dezelfde beweging moeten maken.
Sensitief
Overgevoelig
Sociale fobie
ongemotiveerde, ziekelijke angst voor contact met mensen
stringente
dwingende, waar je niet omheen kunt
compagnie
handelsvereniging
kolonien
veroverde vreemde gebieden om handel mee te drijven enzovoort
compenseren
weer goed maken
diabetes
suikerziekte
complicaties
bijverschijnselen die een ziekte ergen maken
incidenteel
maar af en toe
fundamentele
zeer diep aanwezige
incubatietijd
tijd tussen het uitbreken van een ziekte en de besmetting
instantie
afdeling of organisatie van de overheid die bepaalde zaken behandelt
medisch circuit
de wereld van de gezondheidszorg
particuliere initiatieven
het beginnen van iets door burgers of ondernemers (niet door de overheid)
recent
kort geleden
rendement
opbrengst (aan warmte)
second opinion
advies van een tweede deskundige
aromatiseren
geurig maken
perfectioneren
iets als volmaakt voorstellen
implanteren
inzetten in levend weefsel
imponeren
indruk maken
improviseren
uitvoeren zonder voorbereiding
incasseren
innen, binnenhalen
indexeren
koppelen aan het algemene prijsniveau
indoctrineren
een overtuiging opdringen
paraderen
een optocht houden
abattoir
slachthuis
antecedenten
iemands voorgeschiedenis
apotheose
indrukwekkend einde
assertief
zelfverzekerd, in staat om voor jezelf op te komen
ballotage
het stemmen over de toelating van een nieuw lid
blamage
afgang
budget
een te besteden bedrag
compromis
tussenoplossing
cryptogram
kruiswoordpuzzel met raadselachtige omschrijvingen
geagiteerd
opgewonden en zenuwachtig
generaliseren
op grond van 1 geval, alle gevallen op dezelfde manier beoordelen
identificatieplicht
verplichting om aan te tonen wie je bent
opportunist
iemand die zijn mening of gedrag aanpast als hem dat voordeel oplevert
stigmatiseren
iemand een slechte naam bezorgen
zooloog
dierkundige
OTHER SETS BY THIS CREATOR