25 terms

Geschiedenis

PW hoofdstuk 4
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

bank
kantoor waar een handelaar geld kon lenen, wisselen of bewaren
gilde
vereniging van ambachtslieden met hetzelfde beroep
hanze
samenwerking van handelsteden in Noord-Europa
markt
plaats waar mensen handelen in producten
tijd van steden en staten
vierde tijdvak dat duurde van 1000 tot 1500
verstedelijking
ontstaan en groei van steden
burgemeester
hoogste bestuurder van de stad
burgerij
alle burgers samen
raadhuis
gebouw waar de burgemeester werkten
schepenen
rechters in de stad
schout
hoofd van de politie
stadsrechten
het recht van burgers om zelf hun stad te besturen en recht spreken
vroedschap
vergadering van rijke burgers die de burgemeester kozen en controleerden
ambtenaar
iemand die voor de koning of de regering werkt
centralisatie
als een land steeds meer als eenheid wordt bestuurd
derde stand
de burgerij
gewesten
oude naam voor provincies in de Nederlanden
parlement
volksvertegenwoordiging
staat
land met een centraal bestuur
staten-generaal
vergadering van de drie standen
antisemitisme
haat tegen joden
bedevaart
voettocht naar een heilige plaats
heiligen
belangrijke christenen die wonderen hebben verricht worden na hun dood heilig verklaard
kathedraal
kerk van de bisschop
ketter
een ongelovige