Rivstart A1+A2, kapitel 3, verb

5.0 (3 reviews)
Term
1 / 35
vaknar
Click the card to flip 👆
Terms in this set (35)
spelarplaytittarlookbörjarstartlyssnarlistenchattarchatgår och lägger siggo to bedsomnargo to sleepdrickerdrinkfikarto have a coffeerökersmokepromenerarwalkpratartalktalarspeakstädarcleanlagar matcook fooddiskarwash the dishesläserreadslutarfinnishkommercomeliggerto lie, be situatedstuderar/pluggarstudyarbetar/jobbarworkborlivelängtarlongringerphone

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.