Swedish Phrases Part 2 (Arrival & Departure)

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Jag är här på semester/affärsresa
I am here on vacation/business.
Jag ska resa till...
I'm going to...
Jag bor på hotell
I'm staying at the hotel.
Er biljett, tack
Your ticket please.
Ert pass, tack.
Your passport please.
Vad är syftet med ert besök?
What's the purpose of your visit?
Var bor du?
Where are you staying?
Hur länge ska du stanna?
How long are you going to stay?
Vem är du här med?
Who are you here with?
Jag är bara på genomresa.
I'm just passing through.
Jag skulle vilja förtulla
I would like to declare.
Jag har inget att förtulla
I have nothing to declare.
Har du något att förtulla?
Do you have anything to declare?
Du måste betala tull för det här
You must pay duty on this.
Var snäll och öppna den här väskan
Please open this bag.
Tull
customs
taxfria varor
Duty-free goods
Varor att förtulla
Goods to declare
Inget att förtulla
Nothing to declare
Passkontroll
immigration officer
Polis
Police