47 terms

Mynd, Cael, Dod a Gwneud yn y dyfodol

Wedi addasu o set gan Elin Mair. Diolch Elin!
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

A i
I'll go
Ei di
You'll go (ti)
Eith e
He'll go
Eith hi
She'll go
Awn ni
We'll go
Ewch chi
You'll go (chi)
Ân nhw
They'll go
Ca i
I'll have
Cei di
You'll have (ti)
Ceith e
He'll have
Ceith hi
She'll have
Cawn ni
We'll have
Cewch chi
You'll have (chi)
Cân nhw
They'll have
Gwna i
I'll do / make
Gwnei di
You'll do / make (ti)
Gwneith e
He'll do / make
Gwneith hi
She'll do / make
Gwnawn ni
We'll do / make
Gwnewch chi
You'll do / make (chi)
Gwnân nhw
They'll do / make
Do i
I'll come
Doi di
You'll come (ti)
Deith e
He'll come
Deith hi
She'll come
Down ni
We'll come
Dewch chi
You'll come (chi)
Dôn nhw
They'll come
A i os ei di
I'll go if you go
Awn ni os ewch chi
We'll go if you go (chi)
Ân nhw os eith e
They'll go if he goes
Ân nhw os eith hi
They'll go if she goes
Eith hi os bydd hi'n braf
She'll go fi it's fine (weather)
Do i os doi di
I'll come if you come (ti)
Down ni os dewch chi
We'll come if you come (chi)
Dôn nhw os deith e
They'll come if he comes
Dôn nhw os deith hi
They'll come if she comes
Deith hi os bydd hi'n oer
She'll come if it's cold
Gwna i'r te, os gwnei di'r swper
I'll make the tea, if you make the supper
Gwna i'r llestri, os gwnei di'r glanhau
I'll do the dishes, if you do the cleaning
Gwna i'r peintio, os gwnei di'r papuro
I'll do the painting, if you do the papering
Gwna i'r gwaith cartre, os gwnei di bopeth arall
I'll do the homework, if you do everything else
Ca i beint o gwrw, os cei di rywbeth
I'll have a pint of beer, if you (ti) have something
Cawn ni win coch, os cewch chi rywbeth
We'll have red wine, if you (chi) have something
Ceith e win gwyn, os ceith hi rywbeth
He'll have white wine, if she has something
Ceith hi ddiod, os ceith e rywbeth
She'll have a drink, if he has something
Cân nhw baned o de, os bydd hi'n oer
They'll have a cup of tea, if it's cold