181 terms

Chapter 2 Teach Yourself Romanian

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

unu
1
doi
2
trei
3
patru
4
cinci
5
şase
6
şapte
7
opt
8
nouǎ
9
zece
10
unsprezece
11
doisprezece
12
treisprezece
13
paisprezece
14
cincisprezece
15
şaisprezece
16
şaptesprezece
17
optsprezece
18
nouǎsprezece
19
douǎzeci
20
douǎzeci şi unu
21
douǎzeci şi doi
22
douǎzeci şi trei
23
douǎzeci şi patru
24
douǎzeci şi cinci
25
douǎzeci şi şase
26
douǎzeci şi şapte
27
douǎzeci şi opt
28
douǎzeci şi noua
29
treizeci
30
patruzeci
40
cincizeci
50
şaizeci
60
şaptezeci
70
optzeci
80
nouǎzeci
90
o sutǎ
100
douǎ sute
200
o mie
1000
douǎ mii
2000
zece mii
10000
o sutǎ de mii
100,000
un milion
1,000,000
o sutǎ de milioane
100,000,000
un miliard
1,000,000,000 billion
zece miliarde
10,000,000,000 billion
a avea: eu am, tu ai, el/ea are, now avem, voi aveţi, ei/ele au
to have, I have you have, he/she has, we have, You have, they/they have
virgulǎ
comma
scaun / scaune
chair/s
dosar / dosare
file/files (sn)
carte / cǎrţi
book
fotoliu / fotolii
arm-chair/s (s.n.)
uşǎ / uşi
door / doors
coş de hârtie / coşuri de hârtii
waste paper basket, waste paper baskets
angajat / angajaţ
employee / employees
egal
equals
plus
and (in addition)
împǎrţit la
divided by
înmulţit cu
multiplied by
La anul împlinesc 31 de ani.
I will be 31 next year.
Cum aratǎ ea?
What does she look like?
Cum aratǎ el?
What does he look like?
Cum aratǎ ei?
What do they look like?
A Avea: am, ai, are, avem, aveţi, au
To have: all cases
eu am
I have
tu ai
you have
el/ea are
he/she has
noi avem
we have
voi aveţi
You have
ei/ele au
they have (m/f)
eu plec
I leave
tu pleci
you leave
el/ea pleacǎ
he/she leaves
noi plecǎm
we leave
voi plecaţi
You leave
ei/ele pleacǎ
they/they leave
a pleca: plec, pleci, pleacǎ, plecǎm, plecaţi, pleacǎ
to leave: all cases
a lua: iau, iei, ia luǎm, luaţi, iau
to take: all cases
eu iau
I take
tu iei
you take
el/ea ia
he/she takes
noi luǎm
we take
voi luaţi
You take
ei/ele iau
they take (m/f)
a sta: stau, stai, stǎ, stǎm, staţi, stau
To stay: all cases
eu stau
I stay
tu stai
you stay
el/ea stǎ
he/she stays
noi stǎm
we stay
voi staţi
You stay
ei/ele stau
they stay (m/f)
a vorbi: vorbesc, vorbeşti, vorbeşte, vorbim, vorbiţi, vorbesc
to speak: all cases
eu vorbesc
I speak
tu vorbeşti
you speak
el/ea vorbeşte
he/she speak
noi vorbim
we speak
voi vorbiţi
You speak
ei/ele vorbesc
they speak
a rezolva: rezolv, rezolvi, rezolvǎ, rezolvǎm, rezolvaţi, rezolvǎ
to solve: all cases
eu rezolv
I solve
tu rezolvi
you solve
el/ea resolvǎ
he/she solves
noi rezolvǎm
we solve
voi rezolvaţi
You solve
ei/ele rezolvǎ
they solve (m/f)
a veni: vin, vii, vine, venim, veniţi, vin
To come: all cases
eu vin
I come
tu vii
you come
el/ea vine
he/she comes
noi venim
we come
voi veniţi
You come
ei/ele vin
they come (m/f)
a lucra: lucrez, lucrezi, lucreazǎ, lucrǎm, lucraţi, lucreazǎ
To work: all cases
eu lucrez
I work
tu lucrezi
you work
el/ea lucreazǎ
he/she works
noi lucrǎm
we work
voi lucraţi
You work
ei/ele lucreazǎ
they work
a învǎţa: învǎţ, înveţi, învaţǎ, învǎţǎm, învǎţaţi, învaţǎ
to study: all cases
eu învǎţ
I study
tu înveţi
you study
el/ea învaţǎ
he/she studies
noi învǎţǎm
we study
voi învǎţaţi
You study
ei/ele învaţǎ
they study (m/f)
la anul
next year
soţie
wife
tânǎr, tânǎrǎ
young (masc., fem.)
vârstǎ
age
Ce vârstǎ aveţi, Ce vârstǎ ai
How old are you? (formal, informal)
a avea chef de (Nu am chef de lucru)
to be in the mood for
a vorbi despre (Directorul vorbim despre planul de restructruare)
to talk about
Cum stai cu sǎnǎtatea?
How is your health?
Despre ce vorbeşti?
What are you talking about?
a vorbi deschis
to speak one's mind
a lua parte la (La ora 16:00 luǎm parte la o şedinţǎ)
to take part in
a lua cina (Eu iau cina cu familie disearǎ)
to have supper
a lua trenul
to go by train
a lua cu împrumut (iau cu împrumut nişte bani)
to borrow
a sta pe scaun (el stǎ pe scaun acum)
to sit
a vorbi aiurea (Dan vorbeşte aiurea acum)
to speak nonsense
a avea încredere în (nu ai încredere în Angela)
to trust
a sta la taifas (ştaţi la taifas cu maiştrii)
to chat
a vorbi în vânt
to waste one's breath
a pleca la (+ destination)
to leave for
a pleca de
to leave from
micul dejun
breakfast
uneori
sometimes (u-)
altǎdatǎ
formerly
la birou / la serviciu
at the office
pe la ora
at about (time)
depinde
it depends
Prânz
Lunch
Cina
Supper
Gustare
Snack
şcoalǎ / şcolii
School / schools
soţul tǎu
Your husband
drǎguţ
Charming
piaţǎ (fn)
Square (market)
de acasǎ
from home
cumpǎrǎturi
shopping
pregǎtesc (pregǎti)
I prepare
concediu (nn)
holiday
munte, munţi (mn)
mountain, mountains
înapoi
back (adv)
Luni
Monday
Marţi
Tuesday
Miercuri
Wednesday
Joi
Thursday
Vineri
Friday
Sâmbǎtǎ
Saturday
Duminicǎ
Sunday
numele de botez
First name
numele de familie
Last name
iar
Again
iatǎ
Look!
care
That, who, which
calculator
Computer
zilnic
Daily
şedinţǎ
Meeting
OTHER SETS BY THIS CREATOR