Ang Pamahalaan tungo sa pagpapatatag ng demokrasya (Administrasyong Aquino)

philippine history grade 5
STUDY
PLAY
coup d'etat o kudeta
pag-agaw o pagpapabagsak sa kapangyarihan ng pamahalaan sa pamamagitan ng dahas
makakanan at makakaliwang grupo
mga grupo ng taong nangunguna o nagtutuldok sa pagsasagawa ng mga repormang panlipunan at mga pagbabago sa pamahalaan
pamahalaang demokratiko
pamahalaang pinamumunuan ng nakararami; ang nanunungkulan ay hinihirang sa pamamagitan ng halalan o pagtatalaga
trade liberalization
ang pagbibigay-kaluwagan o pag-aalis kontrol sa pagpapataw ng malalaking buwis sa mga kalakal na dinadala sa bansa
pamahalaan
ang tumatayong makinaryang siyang umaakay at gumagabay sa mga gawain ng bansa,
tungkuling isinasagawa ng pamahalaan
pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa pamayanan; pagbibigay ng proteksiyon sa taumbayan at sa mga ari-arian; pagpapatupad ng batas at paglalapat ng akmang parusa sa mga nagkasala; pagbabantay sa makatarungang paggamit ng karapatang pantao; paglilingkod sa bayan; at marami pang iba.
demos
salitang Griyego na ang ibig sabihin ay "tao"
kratos
salitang Griyego na nangangahulugang "pamamahala"
demokrasya
nangangahulugang pamahalaan ng mga tao mula sa mga salitang Griyego
tuwirang demokrasya
tawag sa pamahalaang direktang pinamumunuan ng mga mamamayan. tipikal na halimbawa dito ay ang pamahalaan ng Switzerland na kung saan nagtitipon-tipon ang mamamayan sa hayag na pulong upang bumuo ng batas o desisyon para sa kanilang kapakanan.
di-tuwirang demokrasya
tinatawag ding demokrasya ng mga kinatawan (representative democracy). Binibigyan nito ng pagkakataon ang mga mamamayang makapamili ng mga kinatawan sa kani-kanilang distrito na siyang mabibigyan ng kapangyarihang mangasiwa at mamuno sa bansa. ito ang uri ng pamahalaang umiiral sa Pilipinas.
mga hakbang na ginawa ni Pangulong Aquino pagkaluklok niya sa pwesto
kanyang idineklara na ang Pilipinas ay nasa ilalim ng rebolusyonaryong pamahalaan; iwinaksi niya ang Saligang Batas ng 1973; binuwag ang Batasang Pambansa; kaagad ding binuo ang kabinete
Pangalawang Pangulong Salvador Laurel
Punong Ministro at Minister of Foreign Affairs
Juan Ponce Enrile
Defense Minister
Hen. Fidel Ramos
Chief of Staff ng AFP
Jaime Ongpin
Fiinance Minister
Neptali Gonzales
Justice Minister
Ramon Mitra
Agriculture Minister
Lourdes Quisimbing
Education Minister
Jose Concepcion, Jr.
Trade and Industry Minister
Aquilino Pimentel
Local Government Minister
Ernesto Maceda
Natural Resources Minister
Jose Antonio Gonzales
Tourism Minister
Alberto Romulo
Budget Minister
Teodoro Locsin Jr.
Minister of Information
Joker Arroyo
Executive Secretary
Rene Saguisag
Presidential Spokesperson
Marso 25, 1986
ipinahayag ng pangulo ang Proclamation No.3 na nagtatadhana sa pagpapatupad ng pansamantalang saligang batas na magagamit sa panahon ng transisyon hanggang makapagtatag ng pamahalaang may bagong Saligang Batas
Saligang Batas ng Kalayaan
mas kilala bilang Freedom Constitution
Konstitusyong Probisyunal
tawag din sa Freedom Constitution na binubuo lamang ng walong artikulo
Proclamation No.9
ipinalabas ni Pangulong Aquino noong Abril 23, 1986 na lumilikha ng isang Komisyong Konstitusyonal (Constitutional Commission)
dating Chief Justice Cecilia Munoz Palma
pinamunuan ang Constitutional Commission na binubuo ng 48 miyembro, inatasan sila na tapusin ang bagong saligang batas sa loob ng tatlong buwan
Setyembre 2, 1086
isinumite ang pinal na sipi ng bagong Saligang Batas
Pebrero 2, 1987
plebisito para sa bagong konstitusyon. sinang-ayunan ng humigit kumulang na 85% ng mamamayan
pagpapatibay ng Saligang Batas
nagbigay wakas sa rebolusyonaryong pamahalaang Aquino
Saligang Batas ng 1987
kasalukuyang konstitusyong umiiral sa bansa. binubuo ng 18 artikulo at pang-anim ito sa mga naging Saligang Batas ng Pilipinas
mga ilan pang ginawa ni Pangulong Aquino para sa demokrasya
pagpapalaya sa mga bilanggong pulitikal - upang maisulong ang pambansang pagkakaisa; pag-aalis niya sa suspensyonng pribilehiyo ng writ of habeas corpus; muling naibalik ang kalayaan sa pamamahayag; karapatang bumoto ay muling natamasa
Mayo 11, 1987
idinaos ang pambansang eleksyon para sa mga senador at mga miyembro ng Kongreso
Enero 18,1988
isinagawa ang lokal na eleksyon para sa mga alkalde, bise alkalde, at konsehal
Marso 28,1989
idinaos ang eleksyon para sa mga pinuno ng barangay
Presidential Commission on Good Government
(PCGG)-ang samahang ito ang naatasang magsiyasat at magsagawa ng mga pagkilos upang muling mabawi ang pera ng bayan sa pangunguna ni Jovito Salonga
lima hanggangang sampung bilyong dolyar
pinaniniwalaang perang ninakaw ng pamilyang Marcos sa bansang Pilipinas
Export Processing Zones
itinayo sa Bataan, Baguio, Mactan at Cavite upang mapaunlad ang kalakalan sa mga lalawigan
Comprehensive Agrarian Reform Program
o CARP. alinsunod sa Executive Order 228, itinakda ang ganap na pagmamay-ari ng mga magsasaka sa sinasakang lupa. itinatayang nakapagbibigay ng 156,440 ektaryang lupa sa mga magsasaka ang pamahalaan taon-taon.
National Housing Authority
o NHA, sa tulong nito nagkaroon ng proyektong pabahay na nagpatayo ng mga bahay sa mas murang halaga
non-governmental organizations
NGO, maraming mga nabuong ganito tulad ng mga kooperatibana nakatulong mang malaki sa pamumuhay ng mamamayan
Free Public Secondary Education Act
o Republic Act no. 6655, na nagbibigay ng libreng edukasyon di lamang sa elementarya kundi maging sa mataas na paaralan
Batas Generics
Republic Act no. 6675, na nagturo sa mamamayang makabili ng gamot na katumabas ng mga popular o sikat na gamot na inirereseta ngmga doktor sa mas murang halaga