NAME

Question types


Start with


Question limit

of 31 available terms

Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. aufheben
 2. rZahn
 3. kostbar
 4. rRüssel
 5. töten
 1. a megölni
 2. b értékes
 3. c fog
 4. d ormány
 5. e felemelni

5 Multiple choice questions

 1. ajtó
 2. szemek
 3. agyarak
 4. fogak
 5. dolgozik

5 True/False questions

 1. sBeinláb

        

 2. ziehenhúzni

        

 3. starkerős1

        

 4. eBeinelábak

        

 5. eNasenorrok