NAME

Question types


Start with


Question limit

of 31 available terms

Advertisement
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. rSchwanz
 2. arbeiten
 3. stark
 4. kann werden
 5. rRüssel
 1. a dolgozik
 2. b lehet
 3. c farok
 4. d ormány
 5. e erős1

5 Multiple choice questions

 1. nyitni
 2. agyarak
 3. széles
 4. lábak
 5. orr

5 True/False questions

 1. sOhrfül

        

 2. eOhrenorrok

        

 3. eTürerős1

        

 4. tötenmegölni

        

 5. sBeinlábak