Talet före och efter 0-100

Talet efter 20
Click the card to flip 👆
1 / 20
Terms in this set (20)
Talet efter 2930Talet före 1211Talet efter 1516Talet före 54Talet efter 2425Talet före 2221Talet efter 3839Talet före 2928Talet efter 1819Talet efter 910