20 terms

#1 - Rhifau 1-20

The numbers 1-20.
STUDY
PLAY
un
1
dau
2
tri
3
pedwar
4
pump
5
chwech
6
saith
7
wyth
8
naw
9
deg
10
un deg un
11
un deg dau
12
un deg tri
13
un deg pedwar
14
un deg pump
15
un deg chwech
16
un deg saith
17
un deg wyth
18
un deg naw
19
dau ddeg
20