75 terms

solutions pre-intermediate U1

STUDY
PLAY
addicted
závislý, navyklý
agree
souhlasit
allow
dovolit, umožnit
ambitious
ctižádostivý, ambiciózní
attractive
atraktivní, přitažlivý
avoid
vyhnout se
baggy
volný (o šatech)
ban
zakázat
behave
chovat se
believable
uvěřitelný
certain
jistý, určitý
chess
šachy
comfortable
pohodlný
confident
sebevědomý, sebejistý
cool
chladný, skvělý, úžasný
decide
rozhodnout se
fancy
chtít, mít náladu na
fat
tlustý
fearless
nebojácný
fit
zdatný, v kondici
for sale
na prodej
friendly
přátelský
funny
legrační
generation
generační
generous
velkorysý
grateful
vděčný
hard-working
pilný, pracovitý
hide
ukrýt, schovat se
hooded top
vrchní díl oblečení opatřený kapucí
hoodie
kapuce
hope
doufat
imagine
představovat si
impatient
netrpělivý
intolerant
netolerantní, nesnášenlivý
judge
posuzovat
karate
karate
keen
mající zájem
I am keen on
mám zájem o
kind
milý, vlídný
lazy
líný
leisure
domácký, pro volný čas neformální ( o oblečení)
loyal
oddaný, loajální
mean
zlý, lakomý
I don't mind
nevadí mi
online
online
optimistic
optimistický
pal
kamarád
patient
trpělivý
pessimistic
pesimistický, škarohlídský
phobic
úzkostný, fobický
photography
fotografie
polite
slušný, zdvořilý
politician
politik
pretend
předstírat
punk
punk
quiet
tichý, klidný
refuse
odmítnout
rude
drzý, hrubý
serious
vážný
shy
plachý, stydlivý
silly
hloupý, pošetilý
I can't stand
nesnáším
stupid
hloupý, nesmyslný
support
podporovat
talkative
upovídaný, komunikativní
terrible
hrozný, strašný
tolerant
tolerantní, shovívavý
trendy
módní
trouble-maker
potížista
unfair
nespravedlivý, nečestný
unfriendly
nepřátelský
unkind
nevlídný, nepřívětivý
wedding
svatba
background
pozadí
foreground
popředí