44 terms

NEDERLANDS

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

de augiasstal reinigen
rigoureus orde op zaken stellen
sisyfusarbeid verrichten
zware, nutteloze arbeid zonder einde, waarvan het resultaat telkens weer ongedaan wordt
een medusahoofd
een angstaanjagend hoofd
nectar en ambrozijn
bijzonder lekker en fijn drinken en eten
de achillespees
een kwetsbare plek
een tantaluskwelling
een kwelling waarbij je het begeerde in de onmiddellijke nabijheid ziet en het toch niet kunt bereiken
het paard van Troje binnenhalen
zichzelf een ramp op de hals halen
iets met argusogen bekijken
erg goed en wantrouwig, argwanend opletten
iets op het procrustesbed leggen
gewelddadige inkorting, verlenging of verminking
een stentorstem
met een buitengewoon doordringende en zware stem spreken
een homerisch gelach
schaterend, onbedaarlijk gelach
een cerberus
een norse portier, eek waakzame oppasser
een adonis
een jongeling van zeldzame schoonheid
de doos van Pandora
alles wat mooi lijkt, kan het begin van veel ellende zijn
in de armen van Morpheus
in diepe slaap
de nestor zijn
de oudste van een groep
tussen Scylla en Charybdis
tussen twee gevaren in
het zwaard van Damocles hangt hem boven het hoofd
een aldoor dreigend gevaar te midden van geluk of voorspoed
een odyssee
een langdurig en vermoeiende tocht
de twistappel
voorwerp of punt van geschil
het labyrint
een doolhof
het vat der Danaïden vullen
een werk dat nooit klaar is
pantha rei
alles stroomt, alles is in beweging
charismatisch
met veel persoonlijke uitstaling
pathetisch
hoogdravend; met veel emotie
de demos
"het volk"
salomonsoordeel
een wijs oordeel in een moeilijke kwestie
het amfitheater
een ronde of ovale schouwburg zonder dak
het prototype (1)
oorspronkelijk model
het prototype (2)
een voorbeeld
democratisch
de invloed die het volk toekent aan de regering
de climax
hoogtepunt
de protagonist
hoofdspeler
de antagonist
tegenspeler
sarcastisch
bitter spottend; kwetsend
de scepsis
de twijfel
Hellas
oude naar voor Griekenland
het eufemisme
een verbloemde uitdrukking; "het mooier zeggen"
de hybris
hoogmoed; overdreven trots
de polis
'stad'
het schisma
een scheuring
de apocalyps
dag des oordeel in het nieuwe testament
de draad van Ariadne
een hulpmiddel bij een moeilijke probleem
Ithaka
één van de Ionische eilanden