31 terms

Muziek en wetenschap

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Adler
begin muziekwetenschap 1880: onderscheid historische en systematische muziekwetenschap
Kritiek op Aristoteles
Wetenschappelijke revolutie dmv inductie en deductie
Inductie
uitspraken die via proces van generalisering worden afgeleid uit individuele waarneming
deductie
ordening van uitspraken zodat ze de waarneming kunnen verklaren
empirisme
kennis die berust op waarneming
David Hume
Inductieprobleem + probleem van causaliteit
inductieprobleem
geen oneindig aantal waarneming doen, dus geen universele uitspraken doen
probleem van causaliteit
Hoe komt het dat A op B volgt?
Kritisch rationalisme
veranderingen in wetenschap brachten theorieën aan het wankelen.
kennisgroei
ideeën over kennis kunnen veranderen in de loop van de tijd
Karl Popper
falsifieerbaarheidsprincipe + fundamentele feilbaarheid van kennis
falsifieerbaarheidsprincipe
iedere theorie vervalt als men iets ziet waarbij de theorie niet geldt
Duhem-Quinestelling
er is geen een duidige verificatie of falsificatie van uitspraken; uitspraken ontlenen hun betekenis niet aan de 'harde feiten', maar aan het geheel van de theorie
Kuhne
wetenschappelijk handelen berust op paradigma (heersend principe). Deze is niet eeuwig geldig, maar wordt van tijd tot tijd doorbroken (paradigm shift) als er teveel uitzonderingen op de paradigma's ontstaan.
Definitieprincipes
Denotatieve en connotatieve definities
denotatieve definitie
lijst met verschijnselen die binnen het begrip vallen, een opsomming.
connotatieve definitie
bevat criteria die moeten gelden voordat iets op de lijst kan komen.
Carl Dahlhaus: Music of musics? Op basis van drie criteria:
sociaal, etnisch, historisch
Popper: drie werelden
1: fysieke objecten, 2: subjectieve wereld van de geest, 3: objectieve wereld van de geest, los van de maker, begrippen die bestaan.
Ingarden
muziek is intentioneel object. Indentiteit van een stuk zit in de intentie van de maker.
filologie
wetenschap die zich bezighoudt met het verklaren van talen van volken, vaak in combinatie met cultuurgeschiedenis.
Kritische editie
verschillende bronnen verzameld - wat de componist bedoeld zou hebben dmv stamboon van de verschillende manuscripten. Artificiële tekst.
Bronuitgave
oude uitgaven waarin achterin de fouten worden opgenomen ipv in de notentekst zelf.
Kritiek van Joseph Kerman
aandacht voor standpunt luisteraar, context. Ook kritiek op rigide verbinding repertoire aan tak muziekwetenschap.
Kant:
Werkelijkheid is afspiegeling van ons denken. synthetische a priori kennis, omdat geest actief op zoek is naar kennis.
Wittgenstein
waargenomen werkelijkheid bepaald door taal die we spreken.
Hegel
uitbreiding van idee van Kant dmv Geist. Lijkt op wereld 3 van Popper. Geist: iets dat kon veranderen. In de vorm van dialectisch proces.
Hermeneutiek
Manier van interpratie - verschillende interpretaties kunnen naast elkaar bestaan, omdat ze het kunstwerk van verschillende kanten belichten.
Hermeneutische cirkel
isselwerking tussen interpreteren van afzonderlijke elementen en werk als geheel - steeds betere interpretatie.
Dilthey
onderscheid.tussen innerlijk een uiterlijke ervaring.
Gadamer:
Vooroordeel en horizontenversmelting