80 terms

Ajalugu

Koolieksam 2014
STUDY
PLAY
Millal ja missuguse nähtusega seoses algab kiviaeg ?
U 2,5 mln aastat tagasi tööriistade kasutuselevõtmisega
Millistes maailma piirkondades tekkisid esimesed kõrgkultuurid ?
Egiptuses ja Mesopotaamias
Kuidas nimetati Egiptuse valitsejat ?
Vaarao
Millised olid kaks mõjukamat Vana-Kreeka linnriiki klassikalisel ajajärgul ?
Ateena ja Sparta
Kes oli Vana-Kreeka religioonis peajumal, allmaailma jumal, merejumal ?
Peajumal-Zeus, allmaajumal-Hades, merejumal-Poseidon
Kes oli see Makedoonia väejuht, kes vallutas suured alad Lähis-Idas ja pani aluse hellenismile ?
Aleksander Suur
Mis riigiga pidas Rooma kolm puunia sõda ?
Kartaagoga
Nimeta esimene Rooma keiser
Augustus
Mitmendal sajandil ja kus tekkis kristlus ?
1. sajandil Jeruusalemmas
Mis aastal ja mis sündmusega seoses lõpeb vanaaeg ja algab keskaeg ?
476. a Lääne-Rooma langusega
Millised olid kolm keskaegset seisust ?
Aadlik, vaimulik, talupoeg
Kes oli Karl Suur ?
Frangi keiser, sakside ristiusustaja, Lombardide ja Saksa-Rooma valitseja
Mis riigi pealinn oli Konstantinoopol ? Mis rahvas vallutas selle linna 1453. aastal ?
Ida-Rooma pealinn, vallutasid Otomanid
Kuidas nimetatakse kirikupead katoliku, kuidas õigeusu kirikus ?
Katoliku paavst, õigeusu patriarh
Kuidas nimetatakse sõdu, mille üheks eesmärgiks oli vallutada Jeruusalemm moslemitelt ?
Ristisõjad
Mis olid kaks peamist tegevusala keskaegsetes linnades ?
Käsitöö ja kaubandus
Mis aastal jõudis Christoph Kolumbus Ameerikasse ? Millise ajalooperioodi lõpudaatumiks see on ?
1492. aastal, see oli keskaja lõpp
Kes ja mis aastal algatas reformatsiooni ?
Martin Luther 1517. aastal
Millised on kolm peamist protestantismi voolu ?
Kalvinism, Luterlus ja Anglitsism
Kes pani aluse islamile ? Mitmendal sajandil ? Kuidas nimetatakse islamiusu pühakirja ?
Muhamed, 7. sajandil, Koraan
Millist absolutismi ajastu kuningat nimetatakse ka Päikesekuningaks ?
Louis XIV
Millises Euroopa riigis ja mitmendal sajandil kujunes parlamentaarne monarhia ?
17. sajandil, Inglismaal
Kes oli valgustusajastu filosoof, kes sõnastas võimude lahususe põhimõtte ?
Charles Montesqieu
Nimeta Venemaa valitseja, kes teostas mitmeid reforme ja vallutas Venemaale alasid Läänemere ääres. Mitmendal sajandil ta valitses ?
Peeter I, 18. sajandi algul
Mitmendal sajandil iseseisvusid Ameerika Ühendriigid ?
18. sajandil
Mis aastal algas Prantsusmaa revolutsioon ?
1789. aastal
Nimeta Prantsusmaa valitseja , kes võideti lõplikult Waterloo lahingus?
Napoleon Bonaparte
Mis riigis ja mitmendal sajandil algas esimesena tööstusrevolutsioon ?
Inglismaal, 18. sajandil
Kes oli USA president kodusõja (1861-65) ajal ?
Abraham Lincoln
Mis riik tekkis Euroopas 19. saj II poolel Prantsuse-Preisi sõja (1870-71) Tulemusena ? Kes oli samal ajal selle riigi kantsler ?
Saksamaa, Otto von Bismarck
Mis ajast pärinevad ja kust on leitud Eesti ala vanimad asustusjäljed ?
Pulli asula, 9000 eKr
Mis aastal toimus muistne vabadusvõitlus ?
1208-1227
Mis on tähtsaim kirjalik ajalooallikas Eesti ala ristiusustamise kohta ja kes on selle autor ?
Liivimaa kroonika, Läti Henrik
Mida tähendab mõiste "Liivimaa" Keskajal ?
Kogu Eesti ja Põhja-Läti ala
Milline oli Liivimaa haldusjaotus keskajal (pärast 1346. aastat) ?
5 väikeriiki: Saksa ordu Liivimaa haru, Tartu piiskopkond, Saare-Lääne piiskopkond, Riia piiskopkond, Kuramaa piiskopkond
Mis on raad ?
Keskaja linna võimuorgan
Mis aastatel toimus Liivi sõda ?
1558-1583
Mida tähendavad mõisted "Liivimaa" ja "Eestimaa" alates varauusajast ?
Liivimaa - tänapäeva Läti ja Lõuna-Eesti, Eestimaa - Põhja-Eesti
Milline oli Eesti ala haldusjaotus pärast Liivi sõda ?
Põhja-Eesti - Rootsi, Lääne-Eesti - Taani, Lõuna-Eesti Poola
Kes on see väidetavalt Eesti päritolu Tallinna kodanik, kelle sulest ilmus keskaegse Liivimaa olusid Kirjeldav "Liivimaa kroonika" ?
Balthasar Russov
Mis aastatel toimus Põhjasõda ?
1700-1721
Millise riigi koosseisu kuulus Eesti ala pärast Põhjasõda ?
Venemaa
Kes oli Bengt Gottfried Forselius ?
Forseliuse seminari asutaja, hariduse edendaja
Mis aastal asutati Tartu Ülikool ?
1632
Millal kaotati Eesti-ja Liivimaal pärisorjus (aastad) ?
1816/1819
Mitmendal sajandil pandi eestlastele perekonnanimed ja millise sündmusega seoses ?
19. sajandil seoses pärisorjusest vabanemisega
Kes oli Friedrich Reinhold Kreutzwald ja millal ta tegutses ?
Ärkamisajal, 19. sajandil, Kalevipoeg, rahvaluulekoguja, arst, kirjanik
Kes oli Johann Voldemar Jannsen ?
Perno Postimehe rajaja, ärkamisaja eestvedaja, Eesti hümni kirjutaja, keelekorrastaja
Kes oli Jakob Hurt ?
Rahvaluule- ja keeleteadlane, vaimulik, ärkamisaja eestvedaja
Kes oli Carl Robert Jakobson ?
Sakala rajaja, ärkamisaja eestvedaja, pedagoog, õpikute väljaandja
Millal kuulutati välja Eesti Vabariik ?
24. veebruar 1918
Mis aastatel toimus Eesti Vabadussõda ?
1918-1920
Kes oli Konstantin Päts ?
Eesti Vabariigi I president, ärimees, jurist
Kes oli Jaan Tõnisson ?
Riigiteadlane, poliitik, õigusteadlane, riigivanem
Kes oli Johann Laidoner ?
Kõrgem sõjaväelane Eesti ja Vene sõjaväes ning Vabadussõjas Eesti vägede ülemjuhataja
Mis aastal kehtestati Eestis Nõukogude võim ?
1944
Mis aastatel toimusid kaks suuremat massiküüditamist, mida Eestis tähistatakse leinapäevana ?
1941 ja 1949
Kuidas nimetatakse loovintelligentsi pöördumist nõukogude avalikkuse poole, milles juhiti tähelepanu rahvuslikele, sotsiaalsetele probleemidele Eesti NSV-s ?
40 kiri
Millal taasiseseisvus Eesti Vabariik ?
20 august 1991
Kes on olnud Eesti Vabariigi taasiseseisvumise järgsed presidendid alates 1992. aastast ? Millal nad ametis olid ?
Lennart Meri - 1992-2001; Arnold Rüütel - 2001-2006; Toomas-Hendrik Ilves - 2006-...
Mis aastatel toimus I maailmasõda ?
1914-1918
Mis rahuga lõppes I maailmasõda ?
Versailles'i rahuga
Mis aastal Vallandus ülemaailmne Majanduskriis ? Mis selle põhjustas ?
1929, ületootmine, NY börsikrahh, laenud, vale majandamine
Kes oli USA president, kes võttis kasutusele "Uue kursi" poliitika, mis aitas riigil välja tulla ülemaailmsest majanduskriisist ?
Franklin Delano Roosevelt
Millist valitsejat nimetati Il duce ?
Benito Mussolini
Kes oli Saksamaa valitseja 1933-1945 ?
Adolf Hitler
Kes oli Nõukogude Liidu valitseja II maailmasõja ajal ?
Jossif Stalin
Millal ja kelle vahel sõlmiti MRP ?
Nõukogude Liidu ja Saksamaa vahel 1939
Dateeri millal toimus II maailmasõda ?
1939 1. sept- 1945 2. sept
Kes oli Suurbritannia peaminister II maailmasõja ajal ?
Winston Churchill
Kuidas nimetati vastasseisu kommunistlike ja lääneriikide vahel pärast II maailmasõda ?
Külm sõda
Kes oli Hiina kommunistide juht ja riigipea (1949-1976) ?
Mao Zedong
Mis riigi iseseisvuspüüdlusega seostub Mahatama Gandhi ?
India
Nimeta 1963. aastal tapetud USA president
John F. Kennedy
Millisesse 1960.-70. aastatel toimunud Kagu-Aasia konflikti sekkus USA sõjaliselt, kuid oli sunnitud oma väed välja viima ?
Vietnami sõda
Nimeta Nõukogude Liidu riigipea, kelle valitsemisaega iseloomustatakse mõistega "sula"
Nikita Hruštšov
Nimeta Nõukogude Liidu riigipea, kelle valitsemisajaga seondub mõiste "stagnatsioon"
Leonid Brežnev
Nimeta Nõukogude Liidu riigipea, kelle valitsemise ajal algas perestroika
Mihhail Gorbatšov
Mis aastal varises kokku Nõukogude Liit ?
1991
Kes oli USA president 1980. aastatel ?
Ronald Reagan
OTHER SETS BY THIS CREATOR