Try Magic Notes and save time.Try it free
Try Magic Notes and save timeCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

Poesía social do Rexurdimento

Get a hint
Fragmento do poema "A Galicia", de A Gaita Gallega, de Xoán Manuel Pintos
Click the card to flip 👆
1 / 12
1 / 12
Terms in this set (12)
Fragmento do poema "A Galicia", de A Gaita Gallega, de Xoán Manuel Pintos
O aguillon que che menten é de aceiro / E con el muita forza te asoballa. / No lombo teu zorrega, bate e malla / Fasta o máis monicreque ferrancheiro.
Fragmento do poema "A gaita gallega, IV", de Cantares Gallegos, de Rosalía de Castro
Cal se na infamia naceras, / torpe, de ti se avergonza, / i a nai que un fillo despreza / nai sen corazón se noma.
Fragmento do poema "A lira de Tyrteo", de Queixumes dos pinos, de Eduardo Pondal
quen luita, ese é forte; / quen cede, ese é servo: / oponde aos destinos / un peito de ferro: / luitade, luitade, luitade, / luitade, gallegos.
Fragmento do poema "A xusticia pola man", de Follas Novas, de Rosalía de Castro
Quedei deshonrada, mucháronme a vida, / fixéronme un leito de toxos e silvas; / i en tanto, os raposos de sangre maldita, / tranquilos nun leito de rosas dormían.
Fragmento do poema "O maio", de Aires da miña terra, de Curros Enríquez
Cando eu me atopare / de donos liberto / i o pan non me quiten / trabucos e préstemos, / e como os do abade / frorezan meus eidos,

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.