18 terms

#51 - Patrymau

New patterns from Uned 51 of Cwrs Sylfaenol Ceredigion. Giving directions.
STUDY
PLAY
Cerwch yn syth ymlaen
Go straight ahead (chi)
Cerwch ar hyd y stryd fawr
Go along the main straight (chi)
Cerwch hyd at y goleuadau
Go as far as the lights (chi)
Cerwch i lawr y rhiw
Go down the hill (chi)
Cerwch lan y rhiw
Go up the hill (chi)
Cerwch heibio i'r siop
Go past the shop (chi)
Trowch i'r dde
Turn to the right (chi)
Trowch i'r chwith
Turn to the left (chi)
Cymerwch y tro cynta
Take the first turn (chi)
Cymerwch yr ail dro
Take the second turn (chi)
Cymerwch y trydydd tro
Take the third turn (chi)
Mae e godderbyn â'r siop
It's opposite the shop
Mae e drws nesa i'r siop
It's next door to the shop
Mae e rhwng y siop a'r garej
It's between the shop and the garage
Mae e ar y gornel
It's on the corner
Mae e ar bwys y siop
It's near the shop
Mae e o flaen y siop
It's in front of the shop
Mae e tu ôl i'r siop
It's behind the shop
OTHER SETS BY THIS CREATOR