12 terms

#51 - Deialog

The dialogue from Uned 51 of Cwrs Sylfaenol Ceredigion. Ffred helps Meic find Siop y Pethe.
STUDY
PLAY
Esgusodwch fi
Excuse me
Wnewch chi fy helpu i, os gwelwch chi'n dda?
Will you help me, please?
Gwnaf, os galla i
I will, if I can
Dw i'n chwilio am Siop y Pethe
I'm looking for Siop y Pethe
Hawdd - mae hi godderbyn â Banc Barclays
Easy - it's opposite Barclays Bank
Mae'n flin 'da fi, dw i ddim yn gyfarwydd ag Aberystwyth
I'm sorry, I'm not familiar with Aberystwyth
Cerwch yn syth ymlaen
Go straight ahead
Yna trowch i'r chwith
Then turn to the left
Ar ôl cyrraedd yr Orsaf?
After reaching the Station?
Ie, dyna chi
Yes, there you go
Diolch o galon
Thanks very much (idiom)
Croeso
Welcome
OTHER SETS BY THIS CREATOR