17 terms

nederlands

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

lomp
onbeschaafd, ongemanierd, onbehouwen
hilarisch
heel vrolijk, erg grappig
extra-vert
naar buiten gekeerd, op de buitenwereld gericht
intro-vert
naar binnen gericht, op zichzelf gefocusd
respondent
iemand die antwoord op een enquête of onderzoek
barrière
onoverkomelijke belemmering om een bepaald doel te bereiken
leedvermaak
genoegen over het ongeluk van een ander
absurd
strijdig met het gezond verstand, ongerijmd, dwaas
understatement
iets minder erg uitdrukken of kleiner voorstellen dan het is
overstatement
iets overdreven voorstellen
monteren
verschillende gefilmde scènes aan elkaar zetten
take
scène die in één keer opgenomen wordt
cut
filmterm die duidelijk maakt dat er met filmen gestopt wordt
voice-over
stem die commentaar bij de film; persoon zelf is niet in beeld
script
de geschreven tekst van een film
regisseur
persoon die de regie van de film doet; hij heeft de leiding over de film en geeft aanwijzigingen
melancholie
de kunstenaar lijdt aan de wereld